mmpolytrade preLoader

Устойчивост

ММ Политрейд

Устойчивост

Приемайки своята отговорност, ние от ММ Политрейд сме отдадени на това да намалим всички наши възможни въздействия върху околната среда. Нашата ангажираност е да намалим собственият си въглероден отпечатък, а безопасната и устойчива практика са заложени и във всекидневна работа и избор на партньори. Предпочитаните от нас доставчици на суровини и услуги, са фирми, които могат да демонстрират с доказателства поетият си ангажимент към опазването на околната среда и най-добрите практики, надхвърлящи минималните стандарти, определени от законодателството и разпоредбите за околната среда (например ISO 14001 или друг еквивалент).


Бихме желали да подчертаем и част от нашите политики:
 

  • Развитие и насърчаване на бизнес дейности около допринасящи за кръговата икономика продукти;
  • Повишаване на осведомеността, чрез семинари и обучение на персонала;
  • Рециклиране на използваните касети с мастило, хартия, батерии и крушки;
  • Разделно сортиране и рециклиране на отделяните отпадъци в нашите зони за отдих и работа;
  • Оптимизиране на отоплителните и климатични системи;
  • Добавяне на екологична отметка към нашите имейл подписи;


Знаехте ли, че ?
 

  • Без опаковки от EPS консумацията на енергия би се удвоила в сравнение с тяхната алтернатива ?
  • Изолиращата пяна в строителството спестява 2400 милиона тона парникови газове по време на жизненият си цикъл ?
  • Използването на пластмасови компаундни панели в швейцарските влакове е довело до 25% намаляване на теглото и съответно значителни икономии на енергия ?
  • Рециклирането само на една пластмасова бутилка спестява достатъчно енергия за захранване на 60W крушка за шест часа ?


 

Пластмасите са невероятни материали. Те могат да транспортират вода до безводни райони, да поддържат храната свежа за по-дълго, да помогнат на самолетите да използват по-малко гориво или да подобрят ефективността на електрическите автомобили. Ние от ММ Политрейд винаги сме били готови да участваме и дадем своя принос в процесите за опазване на околната среда, като нашето желание е да популяризираме разумната и обоснована политика, която ще ни позволи да дадем своят принос за опазването на околната среда и подобряването на нашето общество, вярвайки, че пластмасите ще играят решаваща роля и в изграждането на едно устойчиво бъдеще.

TOP