mmpolytrade preLoader

Бели мастербачи

ММ Политрейд

Бели мастербачи

 

Предлаганите от нас бели мастербачи се използват в широк спектър от приложения, включително ламиниране, екструзия, защитни фолиа, влакна, нетъкан текстил, шприцване и ние можем да предложим решение за всяко едно от тях. Нашите партньори използват най-съвременните производствени възможности и съчетани с широките си познания, те могат да  произведат висококачествени мастербачи, съдържащи различни външни и вътрешни класове TiO2. Чрез комбиниране на подходящия клас TiO2, носители, стабилизатори и начин на производство, ние предоставяме най-висококачествени решения и мастербачи за всяко приложение. Всички стандартни бели мастербачи отговарят на международните разпоредби и сертификации за контакт с храни, производство на играчки и рециклиране на отпадъци и могат да бъдат влагани за разнообразни приложения и при всички технологии на преработка на пластмасите.

Допълнително към посочените по-горе мастербачи, ние предлагаме и марки с по-високи експлоатационни качества:

Високо експлоатационни инженерни мастербачи – подходящи за влагане в PA, PET, PBT, PC, PBT, TPE и др.
HDPE компаунди за тръби – за бели тръби за пренос на газ и вода под високо налягане

"Tailor made" бели мастербачи, разработени и формулирани спрямо специфични изисквания поставени от клиента

 

Характеристики

 

  • Постоянно поддържани на склад стандартни мастербачи 45,60,70 и 80% TiO2 на основа полиетилен (ПЕ) и полистирол (ПС)
  • Всички стандартни бели мастербачи отговарят на международните разпоредби за контакт с храни, играчки и регламента на ЕС за управление на опаковките и отпадъците (Директива 94/ 62/ ЕО)
  • Възможност за разработка на цветови нюанси според изисквания поставени от клиента, включително и на комби-бачове с допълнителна адитивация
  • По-добра производителност на производственият процес при компаундиране, екструзия на фолиа и листове, тръби, профили, а също така и при бластване и шприцване
  • Без качествена или цветова разлика от партида до партида

 

Предимства

 

  • Богат избор от стандартни и "tailor-made" мастербачи
  • Предлаганите от нас продукти са надеждни и висококачествени, като ние можем да предлоижим и пълно техническо съдействие за тяхното приложение
  • По-добър естетически вид на готовият продукт
  • По-висока производителност и намалени производствени разходи
  • По-ниски енергийни разходи

Бели мастербачи

TOP