mmpolytrade preLoader

Биоразградими мастербачи

ММ Политрейд

Биоразградими и компостируеми мастербачи
 

Стандартните и „tailor made“ цветни мастербачи и компаунди могат да бъдат формулирани на всички биоразградими носители, включително PLA, PHA/ PHB, PBS, PBAT и др. Решенията, разработени от нашите партньори, подобряват производителността, свойствата, обработката и стабилността при преработка на посочените биополимери.
Изпълнявайки собствения си ангажимент за устойчивост и екологична отговорност, ние от ММ Политрейд започнахме активно да предлагаме различни по вида си решения и материали, специално предназначени за пазара на възобновяеми и PCR (post-consumer recycling) полимери. Предлаганите от нас компаунди и добавки са подходящи за различни приложения и при различни биоразградими материали, произведени от различни източници, без да се компрометира производителността или разградимостта им.
Предлаганото от нас портфолио от мастербачи на биоразградими носители са предназначени за влагане при различни приложения – гъвкави и твърди опаковки, такива предназначени за еднократна употреба или за постоянно ползване, прозрачни или солидни цветове. Използвайки придобитият ни опит, ние можем да предложим пълно съдействие при разработката на нови мастербачи на биоразградими носители.

 

Предлаганите от нас биоразградими мастербачи, пигменти и добавки са сертифицирани в съответствие с най-новите разпоредби и изисквания за биоразградимост и компостируемост (EN 13432 и ASTM D6400), както и по всички други релевантни за пазара регулации – контакт с храни, REACH, производство на играчки, RoHS и други.

Биоразградими мастербачи

TOP