mmpolytrade preLoader

Полимери от устойчиви източници

ММ Политрейд

Полимери от устойчиви източници

Рециклирани комапунди и полимери от устойчиви източници

 

Двете основни цели за намаляване на емисиите на парникови газове и зависимостта ни от изкопаемите горива са крайъгълният камък за ускореното преминаване към био и кръгова икономика. Нарастващото търсене на декарбонизирани решения, продукти и действия срещу замърсяването на околната среда и изчерпването на вече ограничените природни ресурси вече водят до актуализация на производствените политики и регулаторните изисквания, като климатичната неутралност, пластмасовата стратегия, Зелената сделка, Планът за действие за кръгова икономика и др. Ние от ММ Политрейд, като компания следваща своята стратегия за намаляване на възможните ни въздействия върху околната среда и следвайки пазарните и регулаторни изисквания, можем да предложим следните нови продуктови групи подпомагащи кръговата икономика и декарбонизацията.


Нашето устойчиво портфолио от полимери включва две основни продуктови групи - 
Рециклирани Комапунди (PCR - Post Consumer Recycling Полимери) и Полимери и Еластомери, Произведени От Възобновяеми Източници

 

TOP