mmpolytrade preLoader

Рециклирани комапунди (PCR - post consumer recycling полимери)

ММ Политрейд

Рециклирани комапунди (PCR - post consumer recycling полимери) 

 

Нарастващият интерес към справянето с предизвикателствата на пластмасовите отпадъци изисква иновативни решения, а рециклирането и повторното използване на пластмасите е на път да се превърне в едно от тези решения, които могат да отговорят в мащаб на предизвикателството за опазване на природата и преминаването към кръгова икономика. Работейки в тясно сътрудничество с нашите партньори и следвайки поставените си цели и пристъпване към кръгова икономика, ние ще започнем предлагането на нов вид продукти – рециклирани компаунди, състоящи се от смесица от определен процент механично рециклирани материали и първичен материал. С този нов тип продукти се стремим да достигнем до нови пазари и по-взискателни технически приложения, като същевременно даваме нов живот на пластмасовите отпадъци чрез рециклиране, за да получим нови продукти, които следва да се вложат в различни висококачествени производства и намалявайки въглеродният отпечатък на нашите партньори. 

Наличните към момента материали в нашето портфолио са :

Полиетиленови компаунди – Нашето портфолио от полиетилени включва нова група компаунди на основата на полиетилен с ниска и висока плътност (LDPE и HDPE), съдържащи до 75% от рециклирана пластмаса, главно от рециклирани опаковки. Тези нови компануди намират множество приложения – в селскостопанския сектор за производство на маркучи за капково напояване, в опаковъчния сектор за екструдиране на фолиа, производство на торбички, опаковки за минерална вода и бластване на малки флакони и контейнери до 5 литра.

Стироли – Полистироловите компаунди са произведени на основата на кристален полистирол (GPPS) , удароустойчив полистирол (HIPS) и експандиран полистирол (EPS), съдържащи до 75% рециклиран полистирол и са способни да отговорят на изискванията на множество приложения като топлоизолационни панели, опаковки за нехранителни стоки и предмети от бита.

Продуктите на основата на кристален полистирол (GPPS) са подходящи за шприцване и екструзия, включително за производството на топлоизолационни панели (XPS) и от компании, използващи технологията за директно газ образуване.

Продуктите на основата на удароустойчив полистирол (HIPS) съдържат до 75% рециклирана пластмаса от опаковки, което ги прави подходящи за екструдиране / термоформоване, и шприцоване, включително на детайли за опаковъчната индустрия.

Портфолиото от EPS (експандиран полистирол) е разработено за нова ера на устойчиви опаковки: съдържа до 35% вторична суровина и по-ниско съдържание на пентан, водещо до по-ниски емисии. Наличните към момента материали и марки са с различна гранулометрия, започваща от 0,6 до 1,6 mm, включително и негорими марки (без HBCD).

Рециклирани комапунди (PCR - post consumer recycling полимери)

TOP