mmpolytrade preLoader

Полиетилен

ММ Политрейд

Полиетилен (ПЕ)

 

Полиетиленът (ПЕ) е един от най-универсалните и най-често срещани материали в ежедневието ни и представлява 30% от общия обем произведени пластмасови стоки по света, всъщност всеки трети пластмасов продукт е произведен от полиетилен. Той е един и от най-широко използваните термопласти поради своите отлични свойства, като здравина, лесна преработка, почти нулева абсорбция на влага, нисък коефициент на триене, висока диелектрична якост и ниска електрическа проводимост. Полиетиленът (ПЕ) се получава чрез полимеризация на етилен, има химична формула (C₂H₄)ₙ и често се класифицира по неговата плътност, като по-голямата плътност съответства на по-голяма твърдост на материала.
Днес полиетиленът намира приложения в различни по вида си производства и индустрии от производство на селскостопански фолиа, опаковки на храни, бутилки и индустриални контейнери до по-сложни продукти като резервоари за превозни средства, слънчеви панели, медицински протези и „интелигентни“ опаковки.

 

Можем да ви предложим пълната гама от полиетиленови суровини, като:

 

  • Полиетилен с ниска плътност/ високо налягане (LDPE) с плътност 0.918-0.925 g/cc – марки с ниско съдържание на гелове, подходящи за шприцване, промазване на хартия и рафия, бластване и екструзия
  • Полиетилен със средна плътност (MDPE)
  • Линеен полиетилен (LLDPE) с плътност 0,903-0.941 g/cc – C4 Бутен, C6 Хексен, C8 Октен
  • Полиетилен с много ниска плътност (ULLDPE / VLLDPE) с плътност 0.887-0,911 g/cc
  • Металоцен (mLLDPE)
  • Полиетилен с висока плътност/ ниско налягане (HDPE) – бимодални и унимодални марки за шприцване, бластване, производство на тръби, специални марки производство на маркучи за капково напояване, екструзия на фолиа и листове
  • Етилен винил ацетат (EVA) подходящи за екструзия на фолиа и листове, шприцване, производство на хот-мелт лепила
  • Етилен бутил акрилат (EBA) подходящи за екструзия на фолиа и листове, шприцване, производство на хот-мелт лепила, кабели, марки за промазване и разпенване

 

Към горепосочените материали можем да предложим и специални марки, сертифицирани и предназначени за употреба във фармацевтичния сектор, те са подходящи за шприцване, бластване и екструзия в съответствие с Европейската фармакопея, изискванията за биосъвместимост, регулации USP клас VI (USP 87 и 88) и ISO 10993-5, -6, -10 & -11, ICHQ3D DMF (Drug master file, тип III FDA)

Полиетилен

TOP