mmpolytrade preLoader

Полимери и еластомери, произведени от възобновяеми източници

ММ Политрейд

Полимери и еластомери, произведени от възобновяеми източници

 

През последните години нарасна безпокойството от увеличаващото се количество пластмасови отпадъци идващи от ежедневните ни нужди. Понастоящем се използват различни видове полимери за широка гама от изделия, но за да се намали въздействието на „петролните“ пластмаси и отделяните отпадъци, вниманието днес е насочено към така наречените „зелени“ пластмаси. Следвайки нашата политика за предлагане на все повече зелени полимери и устойчиви решения, за нас е удоволствие да обявим, че нашите партньори от Версалис получиха своя сертификат ISCC Plus за производство на мономери, междинни продукти, полимери и еластомери от устойчиви източници, като био-нафта и химическо рециклиране на пластмасови отпадъци. ISCC Plus е част от схемата за сертифициране ISCC (Международно сертифициране за устойчивост на въглерода) – независима организация, предоставяща глобално приложима сертификационна система за устойчивост на суровините и продуктите за различни пазари. Членството в сертификационният орган е доброволно и позволява на компаниите да извършват проследимост на процесите по цялата верига на доставки, да наблюдават и демонстрират устойчивостта на своите продукти. Към момента ISCC Plus сертификацията е валидна за производствените бази в Бриндизи, Порто Маргера, Мантова, Ферара и Равена, Италия, като процесът на сертифициране, стартиран във Версалис през 2020 г., ще бъде разширен до други италиански и задгранични заводи през годината, демонстрирайки своята стратегия за кръгова икономика, която също има за цел да насърчи използването на устойчиви суровини. Това означава, че заедно с нашите партньори от Версалис, ние ще можем да предложим на пазара декарбонизирани продукти, подпомагащи кръговата икономика, а към момента са налични и следните продуктови групи:

  • bio attributed“ – произведени от бионафта, получена от растително масло и
  • bio circular attributed“ – произведени от бионафта, получена от органични отпадъци
  • circular attributed“ – при производството на които е използвано „рециклирано масло“ – пиролизно масло получено от процеса на химическо рециклиране на смесени пластмасови отпадъци;

Био-нафтата е извличана чрез интеграцията на Версалис с Ени, при която две от съществуващите към момента рафинерии в Порто Маргера и Гела, които са преобразувани в био-рафинерии, гарантирайки доставките на устойчиви суровини от растителни масла, отработени хранителни масла или други видове органични отпадъци.
Към момента сертифицираните продукти, произведени от устойчиви източници  включват мономери и междинни продукти, като етилен, пропилен, бензол, стирол, бутадиен, полимери като полиетилен (LDPE, HDPE, LLDPE), стироли (PS, EPS и ABS) и еластомери (SBR, BR, EPDM), които не се различават по своя химичен състав и физико-механични показатели от тези, произведени от изкопаеми суровини.

Полимери и еластомери, произведени от възобновяеми източници

TOP