mmpolytrade preLoader

Полипропилен

ММ Политрейд

Полипропилен (ПП)

 

Полипропиленът (ПП) е вторият най-широко използван термопласт в света след полиетилена, произвежда чрез полимеризация на пропилен и притежава химична формула (C3H6)n . Докато свойствата на полипропилена са сходни с тези на полиетилена, съществуват и специфични разлики, като те включват по-ниска плътност и по-висока точка на първоначално омекване (полипропилена не се разтопява на температури под 160 °C), съчетани по-висока коравост, здравина и устойчивост на основи, киселини и химически агенти. Съществуват три основни групи полипропилен – хомополимер (PPH), кополимер (PPC) и рандом кополимер (PPR), които биват определени от състава на полимерната им верига.

 

Можем да ви предложим пълна гама от полипропиленови марки, включително :  

 

  • PPH, Полипропилен хомополимер – Полипропиленът хомополимер е термопластичен полимер, получен чрез полимеризация на пропилен с катализатори. Хомополимерите могат да се използват от различни технологии за преработка, като шприцване, бластване, екструзия и термоформоване и намират широко приложение в производството на опаковки, стоки за бита, текстил, фолиа, здравеопазване, производство на тръби, както и за различни детайли в автомобилната и електрическата промишленост.
  • PPC, Полипропилен съполимер (кополимер) – Полипропиленът кополимер (съполимер) е термопластичен полимер, получен чрез кополимеризация с етилен, но при този вид материали, съдържанието на етилен е много по-високо, отколкото при обикновените кополимери. Това води до много по-здрав материал с отлична якост на удар дори при ниски температури.
  • PPR, Полипропилен рандом съполимер (кополимер) – полипропиленът рандом кополимер (съполимер) е термопластичен полимер, получен чрез полимеризация на пропилен, с етиленови или бутенови връзки, въведени в полимерната верига, осигурявайки широк спектър от характеристики и позволявайки преработката му чрез шприцване, бластване, термоформоване и екструзия при изделия изискващи добра прозрачност, добър блясък и добри естетични свойства.
  • Компаунди с полипропиленов носител – със сертификация за негоримост, минерално или стъклено напълнени, tailor made оцветени марки или с подобрени физико-механични показатели, спрямо изисквания посочени от клиента

 

Специални марки

 

  • Low Emission – полипропиленови хомополимери, предназначени за използване в автомобилната индустрия включително вътрешни облицовки и кори, изискващи ниски емисии на летливи вещества.
  • Clear PP – Марки с много добра прозрачност, съчетана с добра удароустойчивост дори и при ниски температури.

Полипропилен

TOP