mmpolytrade preLoader

Инженерни (технически) пластмаси

ММ Политрейд

Инженерни (технически) пластмаси


Инженерните пластмаси са различни от така наречените обикновени полимери “commodities”, поради подобрената им механична, химична и температурна устойчивост, те са група от материали използващи се най-вече за производство на изделия в промишлеността. Въпреки че инженерните пластмаси имат много приложения, те не се произвеждат масово, а в по-малки количества, като всеки материал или компаунд следва да отговоря на строго определени изисквания.
Като водещ дистрибутор с дългогодишен опит, ние разбираме значението и стойността на техническото съдействие за осъществяване на поставената цел и работата в екип между доставчик и производител. Знаем, че всеки детайл и приложение са уникални и като надежден партньор, предоставяме своето съдействие и насоки през всички етапи на развитие – от анализа и определянето на специфичните изисквания до разработването или предлагането на продукт с добавена стойност и последвалото серийното производство.
Предлаганото от нас богато продуктово портфолио е разработено според съвременните технологии и процеси на преработка. Огромното разнообразие от предлагани продукти и компаунди  позволяват да бъдем предпочитаният доставчик инженерни пластмаси и компаунди на българският пазар. 


Предлаганите от нас материали се разделят на две основни раздела –
Инженерни (технически) пластмаси и компаунди и Термо и Електропроводими полимерни компаунди:

 

TOP