mmpolytrade preLoader

Селско Стопанство

ММ Политрейд

Селско Стопанство

Селскоскостопански фолиа

 

През последните няколко десетилетия използването на пластмаси в земеделието нарасна драстично.

Земеделските производители признават значителни предимства като подобрено качество, увеличен добив, по-ранни реколти, намалено използване на хербициди и пестициди и по-ниски разходи за вода и енергия.

Предлаганите от нас добавки и мастербачи са съобразени с най-съвременните изисквания и тенденции на пазара и най-високо качество на добавките.

Богатият ни опит ни позволява да работим със своите клиенти и доставчици, като осигурим техническо съдействие от етапа на проектиране до началото на производство на съответния филм.

 

Селско стопаснтво

 

Предлаганата от нас продуктова линия от добавки специално предназначени за производство на селскостопански фолиа, включва :

 

 • Антифог добавки
 • Антистатик добавки
 • Антиоксидантни добавки
 • Десиканти
 • Добавки за предпазване на растенията от насекоми и вредители
 • Добавки за допълнително разсейване на светлината в оранжерията
 • Добавки предотвратяващи растежа на плевели и предпазване от насекоми и вредители
 • IR Добавки
 • Цветни и бели мастербачи с УВ стабилизация, предотвратяващи растежа на плевели и повишаващи почвената температура.
 • УВ стабилизатори, включително такива подобрена и висока устойчивост на химикали и сяра
 • Марки разработени според специфични изисквания
TOP