mmpolytrade preLoader

Селско Стопанство

ММ Политрейд

Селско Стопанство

Селскоскостопански фолиа

 

Селското стопанство е един от секторите, в които полиетиленът (PE) и неговите съполимери с винил-ацетат (EVA) се използват широко, тъй като позволяват значителни предимства при опазването, експлоатацията и повишаването на екологичната устойчивост на почвите, а през последните няколко десетилетия, използването на пластмаса в селското стопанство е нараснало драстично.

Оранжерийните фолиа са жизнено важни за селскостопанския сектор, те играят съществена роля в защитата на културите от лошо време, като същевременно подобряват селскостопанската продукция както от качествена, така и от количествена гледна точка. Те също така позволяват да се удължи производственият период, като по този начин позволяват да се предвиди и отложи прибирането на реколтата и следователно да се комерсиализират селскостопанските продукти в икономически по-благоприятни периоди. Фермерите, които използват пластмасови фолиа, разпознават значителни ползи, като подобрено качество, увеличени добиви, по-ранни реколти, намалена употреба на хербициди и пестициди и намалени разходи за вода и енергия, а основните приложения на предлаганите от нас полимери и добавките включват парникови фолиа, мулч фолиа, силажни фолиа, стреч опаковки, опаковки за балиране и др.

Независимо от предизвикателството и дали става дума за екстремни температури, насекоми, пренасящи вируси или прекомерна влажност, ние имаме решение за нужните полимери, мастербачи, добавка или комбинирани добавки.

Богатият ни опит ни позволява да работим със своите клиенти и доставчици, като осигурим техническо съдействие от етапа на проектиране до началото на производство на съответния филм, като предлаганите от нас добавки, могат да бъдат разработени и адаптирани спрямо вида на посева и реколтата, географският район и използваните химикали и пестициди.

 

Селско стопаснтво

 

Предлаганата от нас продуктова линия от добавки специално предназначени за производство на селскостопански фолиа, включва :

 

 • Полиетилен с ниска плътност / високо налягане (LDPE) с плътност 0.918-0.925 g/cc – марки с ниско съдържание на гелове
 • Полиетилен със средна плътност (MDPE)
 • Линеен полиетилен (LLDPE) с плътност 0,903-0.941 g/cc – C4 Бутен, C6 Хексен, C8 Октен
 • Полиетилен с много ниска плътност (ULLDPE / VLLDPE) с плътност 0.887-0,911 g/cc
 • Металоцен (mLLDPE)
 • Полиетилен с висока плътност / ниско налягане (HDPE)
 • Етилен винил ацетат (EVA)
 • Етилен бутил акрилат (EBA)
   
 • Антифог добавки
 • Антистатик добавки
 • Антиоксидантни добавки
 • Антиблок
 • Слип (приплъзваща добавка)
 • Сли/Анти-блок комбинирани и перманентни добавки
 • Десиканти
 • Добавки против натрупване на прах по филма
 • Добавки за предпазване на растенията от насекоми и вредители
 • Добавки за допълнително разсейване на светлината в оранжерията
 • Добавки предотвратяващи растежа на плевели и предпазване от насекоми и вредители
 • IR Добавки
 • Цветни и бели мастербачи с УВ стабилизация, предотвратяващи растежа на плевели и повишаващи почвената температура.
 • УВ стабилизатори, включително такива подобрена и висока устойчивост на химикали, пестициди и сяра
 • Марки разработени според специфични изисквания (tailor-made)
TOP