mmpolytrade preLoader

Как да намалим пластмасовите отпадъци?  Като им дадем нов живот!  

Как да намалим пластмасовите отпадъци?  Като им дадем нов живот!  

Как да намалим пластмасовите отпадъци?  Като им дадем нов живот!  

Как да помогнем за премахването на пластмасовите отпадъци ?  Като им дадем нов живот !  

 

Нарастващият интерес към справянето с предизвикателствата на пластмасовите отпадъци изисква иновативни решения, а рециклирането и повторното използване на пластмасите е на път да се превърне в едно от тези решения, които могат да отговорят в мащаб на предизвикателството за опазване на природата и преминаването към кръгова икономика. Работейки в тясно сътрудничество с нашите партньори и следвайки поставените си цели и пристъпване към кръгова икономика, ние ще започнем предлагането на нов вид продукти – рециклирани компаунди, състоящи се от смесица от определен процент механично рециклирани материали и първичен материал. С този нов тип продукти се стремим да достигнем до нови пазари и по-взискателни технически приложения, като същевременно даваме нов живот на пластмасовите отпадъци чрез рециклиране, за да получим нови продукти, които следва да се вложат в различни висококачествени производства и намалявайки въглеродният отпечатък на нашите партньори. 

Наличните към момента материали в нашето портфолио са :

Полиетиленови компаунди – Нашето портфолио от полиетилени включва нова група компаунди на основата на полиетилен с ниска и висока плътност (LDPE и HDPE), съдържащи до 75% от рециклирана пластмаса, главно от рециклирани опаковки. Тези нови компануди намират множество приложения – в селскостопанския сектор за производство на маркучи за капково напояване, в опаковъчния сектор за екструдиране на фолиа, производство на торбички, опаковки за минерална вода и бластване на малки флакони и контейнери до 5 литра.

Стироли – Полистироловите компаунди са произведени на основата на кристален полистирол (GPPS) , удароустойчив полистирол (HIPS) и експандиран полистирол (EPS), съдържащи до 75% рециклиран полистирол и са способни да отговорят на изискванията на множество приложения като топлоизолационни панели, опаковки за нехранителни стоки и предмети от бита.

Продуктите на основата на кристален полистирол (GPPS) са подходящи за шприцване и екструзия, включително за производството на топлоизолационни панели (XPS) и от компании, използващи технологията за директно газ образуване.

Продуктите на основата на удароустойчив полистирол (HIPS) съдържат до 75% рециклирана пластмаса от опаковки, което ги прави подходящи за екструдиране / термоформоване, и шприцоване, включително на детайли за опаковъчната индустрия.

Портфолиото от EPS (експандиран полистирол) е разработено за нова ера на устойчиви опаковки: съдържа до 35% вторична суровина и по-ниско съдържание на пентан, водещо до по-ниски емисии. Наличните към момента материали и марки са с различна гранулометрия, започваща от 0,6 до 1,6 mm, включително и негорими марки (без HBCD).

В и около нашите офисни и складови бази са налични най-добрите практики и технологии за намаляване вредното въздействието върху околната среда, като процесите на дистрибуция, транспорт и съхранение на предлаганите от нас продукти са сертифицирани по последните актуализации на стандартите за качество ISO 9001: 2015 и опазване на околната среда 14001:2015.

TOP