mmpolytrade preLoader

Партньори

ММ Политрейд

Партньори

 

Според нас едно от най-важните неща в бизнеса е да намериш партньори, на които да разчиташ. Нашият опит в областта на дистрибуцията, предоставяните технически съвети и обслужване, заедно със специализираните консултации, ние заслужихме доверието и развихме тясно партньорство с някои от най-големите европейски и световни производители, тук ще откриете повече информация за тях:

Tosaf Compounds Ltd.
Versalis S.p.A.

Versalis S.p.A.

Версалис е полимерното подразделение на Eni – Италия, водеща компания, оперираща в световен мащаб в следните химически сектори – пластмаси, каучуци и възобновяеми източници. С общо производство от около 8 милиона тона през 2019 г., Versalis предлага на пазара и работи за разработване на химически продукти в следните бизнес области:

Полиетилен

Стироли

Еластомери

Биотехнологии

PCR - Рециклирани компаунди

Компанията обменя придобитият опит със своите клиенти, като предлага глобални стратегии и иновативно продуктово портфолио, ориентирано към задоволяване на постоянно развиващия се пазар и същевременно фокусирайки се върху научноизследователска, развойна и лицензионна дейности и допълнително разширяване на своето технологично развитие в световен мащаб. За да постигне поставените си тези цели, Versalis разчита на придобитият опит, широкия спектър от собствени технологии, голяма и разрастваща се дистрибуторска мрежа и постоянен контакт със своите клиенти.

ММ Политрейд е ексклузивен представител на Версалис за България.

Versalis S.p.A.
Taro Plast S.p.A.
Color Service GmbH
Elastron TPE
Colloids Limited Ltd.
Ducor Petrochemicals B.V.
TOP