mmpolytrade preLoader

Производство на фолиа и опаковки

ММ Политрейд

Производство на фолиа и опаковки

Производство на фолиа и опаковки

 

Индустрията за филми и опаковки е една от най-големите в производството на пластмаси - ако не и най-голямата. Като водещ дистрибутор на българския пазар, ние се гордеем, че предлагаме широка гама от добавки и материали за тази индустрия, с които осигуряваме оптимизиране на производствения цикъл и подобряване на физико-механичните показатели и естетиката на произведените фолиа.

 

Производство на фолиа и опаковки

 

Нашето портфолио включва:

 

  • Слип добавки - намаляващи триенето между различните слоеве във филма и другите повърхности, запазвайки оптичните свойства на филма
  • Антиблок добавки - минимизиращи адхезията, причинена при слепването на пластмасови филми („блокиране“) и улесняват разделянето на слоевете на филма
  • Антистатик - чрез използването на антистатичните добавки статичното електричество значително намалява или се елиминира. Пластмасовите филми често създават статично електричество в резултат на високо повърхностно съпротивление, съчетано с ниска диелектрична константа
  • Антифог - чктивните добавки за антифог се различават по химична структора, чистота и др. Антифогът се образува в следствие на кондензацията на водни пари върху повърхността на пластмасовия филм под формата на малки капчици.
  • Processing aid - чобавката processing aid оптимизира работният процес при екструзия на фолиа, кабели, листове и др., води до намаляване на производствените разходи, повишаване стабилността на стопилката и хидролитичната стабилност при използване на PET и други поликондензати.
  • Антиоксидант - чнтиоксидантът предпазва полимерите от разграждане, причинено от създаването на свободни радикали по време на производството. Чрез използването на антиоксидант се избягва загубата на механични и естетични свойства.
  • УВ стабилизатори - UV лъчите мофат да повлияят на пластмасата по няколко начина –  промяна на цвета, нарушаване целостта на използваният материал и др., затова създаване на оптимална UV стабилизация на изделието е един от най-важните параметри при определяне на експлоатационния живот на продукта.
  • Мастербачи - 45, 60,70 и 80% TiO2, предлаганите от нас бели мастербачи могат да се комбинират с широка гама от добавки като антистатик, processing aid, UV стабилизатор и антиблок.
TOP