mmpolytrade preLoader

Медицинска индустрия

ММ Политрейд

Медицинска индустрия

Медицинска индустрия

 

От основните продукти, използвани в производството на животоспасяващи лекарства  до системи за доставка на лекарства и фармацевтични опаковки, ние можем да Ви предложим подходящи материали за изработката дори на най-специфичните изделия. В резултат на дългосрочното ни партньорство с водещите световни производители на медицински марки полимери, добавки и термопластични еластомери, можем да предложим широко медицинско портфолио, обхващащо: GPPS, HIPS, ABS, SAN, LDPE, LLDPE, ULLDPE, HDPE, EVA, ABS, FDM 3D принтиране, като всички продукти отговарят на постоянно променящите се нужди на медицинския и фармацевтичния сектор. Нашите партньори гарантират спазване и специално внимание на добрите производствени практики (GMP) и на съответствието на приложимите монографии за фармакопея, като приемат ограничителни протоколи по цялата производствена верига за доставки.

 

Медицинска индустрия

 

Можем да предложим широко портфолио за фармацевтичната индустрия, както следва:

 

 • Кристален полистирол (GPPS)
 • Удароустойчив полистирол (HIPS)
 • Акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS) – гланцирани марки, такива с  висока течливост, стабилност на фронта на индексa на стопилка при преработка, оптимален баланс на механични / термични / реологични свойства, „чисти марки “
 • Стирен акрилонитрил (SAN)
 • Полиетилен с ниска плътност (LDPE) – марки, подходящ за шприцване и екструзия на филми, в съответствие с Европейската фармакопея, съответствие за биосъвместимост, USP клас VI (USP 87 и 88) и ISO 10993-5, -6, -10 & - 11, съответствие с ICHQ3D DMF (Drug master file , тип III FDA)
 • Линеен полиетилен (LLDPE) – марки, подходящи за шприцване в съответствие с Европейската фармакопея, съответствие за биосъвместимост, USP клас VI (USP 87 и 88) и ISO 10993-5, -6, -10 и -11, съответствие с ICHQ3D DMF (Drug master file, тип III FDA)
 • Полиетилен с висока плътност (HDPE) – марки, подходящи за шприцване и бластване в съответствие с Европейската фармакопея, съответствие с биосъвместимост, USP клас VI (USP 87 и 88) и ISO 10993-5, -6, -10 & -11, съответствие с ICHQ3D DMF (Drug master file, тип III FDA)
 • Етилен-винил ацетат (EVA) - марки, подходящи за екструзия и шприцване в съответствие с Европейската фармакопея, съответствие с биосъвместимостта, USP клас VI (USP 87 и 88) и ISO 10993-5, -6, -10 & -11, съответствие с ICHQ3D DMF (Drug master file, тип III FDA)
 • Термопластични еластомери (TPE) – марки, подходящи за шприцване в съответствие с ISO 10993-5, USP ‘87’ за ин витро цитотоксичност, одобрени оспоред USP клас VI, Съвместими с изискванията за монографиите на Европейската фармакопея – 3.2.8 Стерилни пластмасови спринцовки за еднократна употреба и 3.2.9 Гумени капачки, подходящи за съдове и контейнери, предначначени за парентерални (инжекционни) разтвори
 • Предлаганите от нас медицински TPE компаунди са подходящи за стерилизация с гама облъчване, етиленов оксид (EtO) и пара.
 • Добавки – Антивирусни и антимикробни добавки
TOP