mmpolytrade preLoader

Устойчивият кръговрат на пластмасите

Устойчивият кръговрат на пластмасите

Устойчивият кръговрат на пластмасите

Устойчивият кръговрат на пластмасите

 

Издръжливостта на пластмасата, която някога се смяташе за благо, сега се разглежда като проклятие. Когато чуем думата пластмаса днес, един от трайните образи в съзнанието ни е този на пластмасова торбичка, плаваща в океана. Това до голяма степен се дължи на безпрецедентния ръст на изделията за еднократна употреба и начина на мислене на потребителите просто да използват и изхвърлят.

 

Какви са предимствата и недостатъците на пластмасата?

 

Изключително важно е да не губите от поглед стойността, която носи пластмасата и различните индустрии, които зависят от този важен материал. Пластмасите са доказали своята заслуга по отношение на механичните свойства, производителност, гъвкавост, цена и т.н. Например пластмасата е основен избор в борбата срещу COVID-19 пандемията в целия свят. Рискът за здравето, особено за медицинските специалисти и работниците на първа линия, би бил по-висок без пластмаси за лични предпазни средства, маски, ръкавици и други продукти.
Начинът, по който пластмасите понастоящем се произвеждат, консумират и управляват в края на живота си, обаче, не е напълно устойчив. Разговорите за замяна на пластмасите с други рециклируеми материали, като хартия, особено за различни типове опаковки се ускориха поради отрицателните въздействия върху околната среда, линейното производство на пластмаса, големия обем на приложения за еднократна употреба и лошото управление на отпадъците през годините. Повторното използване на пластмасите и преработката на отпадъците са необходимост и технологиите за химическо рециклиране могат да играят жизненоважна роля за постигането на посочените цели.

 

Рециклиране на пластмаси

 

Ясно е, че не е възможно да продължим с настоящите производствени принципи и всички участници в веригата за доставка и преработване пластмаси трябва да приемат и въведат кръгови устойчиви принципи. Една част от решението за постигане на устойчивост е рециклирането , но за съжаление сегашните нива на рециклиране са далеч от идеалните. Европейската комисия повтаря необходимостта от по-високи нива на рециклиране в своя новоприет "План за действие за кръгова икономика" като част от Европейския зелен договор, а държавите-членки трябва да изпълнят следните цели:

 • 55% рециклиране на отпадъците от пластмасови опаковки до 2030 г.
 • намаляване на потреблението до 40 торби на човек до 2026 г.
 • подобряване на дизайна, възможностите за ремонт, рециклируемостта и издръжливостта на продуктите, които предстоят да бъдат пуснати на пазара
 • наблюдение и намаляване на морските отпадъци


В хармония с кръговата стратегия, все повече производители на суровини се фокусират върху:

 • използването на устойчиви суровини
 • повторна употреба и рециклиране
 • удължаване на полезния живот на своите продукти


За да подкрепи допълнително устойчивостта на своите продукти и да подобри рециклирането на пластмасови отпадъци, през февруари 2020 г. нашите партньори от Версалис стартираха проектът Hoop®. Той се фокусира върху разработването на нова технология за химическо рециклиране на пластмасови отпадъци, като заедно със Servizi di Ricerche e Sviluppo (S.R.S.), Версалис успяха да разработят рентабилен процес на валоризация на смесени пластмасови отпадъци, които не могат да бъдат механично рециклирани.

 

Какво означава "химическо рециклиране" и има други полезни практики за преодоляване на проблема с пластмасовите отпадъци?

 

Химическото рециклиране е общ термин за няколко напреднали технологии и може да превърне пластмасовите отпадъци в суровини, които отново влизат във веригата за производство на нови полимери. Ние от ММ Политрейд, можем да предложим тези нови продуктови групи, както и концентрирани мастербачи мастербачи за оцветяването на рециклирани полимери, черни мастербачи подпомагащи рециклирането, разпознаването и отделянето на черните пластмасови опаковки, портфолио от добавки подпомагащи преработването и подобряването на продуктовите и физико-механичните характеристики на рециклираните полимери. Част от нашето устойчиво портфолио включва:

 • Circular attributed“ марки, при производството на които е използвано „рециклирано масло“ – пиролизно масло получено от процеса на химическо рециклиране на смесени пластмасови отпадъци
 • Bio attributed“ и “bio circular attributed“ марки, произведени от био-нафта
 •  Марки от серията Revive®  полимерни компаунди съдържащи до 100% рециклирана пластмаса
 •  Високо концентрирани бели, черни и цветни мастербачи
 •  Ароматизирани мастербачи
 •  Мастербачи на универсален носител – мастербач на универсален носител, подходящ за оцветяване на различни биоразградими полимери
 •  Near Infra-Red (NIR) & Metal Detection мастербачи – NIR адитиви и мастербачи позволяващи откриване и отделяне на черните пластмасови опаковки при рециклиране
 •  Избистрящи добавки за полипропилен
 •  Матови добавки за полиетилен
 •  Добавки премахващи миризми при преработка на рециклирани материали
 •  Безхалогенни добавки за негормост


Продуктите от серия “circular attributed“, “bio attributed“ и “bio circular attributed“ включват полимери като полиетилен, стиролови продукти и еластомери, които не се различават по своя химичен състав и физико-механични показатели от тези, произведени от изкопаеми суровини и гарантират идентични характеристики, качество и свойства.

TOP