mmpolytrade preLoader

Нова продуктова линия от полимери, еластомери и междинни продукти, произведени от устойчиви източници

Нова продуктова линия от полимери, еластомери и междинни продукти, произведени от устойчиви източници

Нова продуктова линия от полимери, еластомери и междинни продукти, произведени от устойчиви източници

Нова продуктова линия от полимери и еластомери, произведена от възобновяеми източници

 

За нас е удоволствие да обявим, че нашите партньори от Версалис получиха своя сертификат ISCC Plus за производство на мономери, междинни продукти, полимери и еластомери от устойчиви източници, като био-нафта и химическо рециклиране на пластмасови отпадъци. ISCC Plus е част от схемата за сертифициране ISCC (Международна сертификация за устойчивост и въглерод) – независима организация, предоставяща глобално приложима сертификационна система за устойчивост на суровините и продуктите за различни пазари.

Членството в сертификационният орган е доброволно и позволява на компаниите да извършват проследимост на процесите по цялата верига на доставки, да наблюдават и демонстрират устойчивостта на своите продукти. Към момента ISCC Plus сертификацията е валидна за производствените бази в Бриндизи, Порто Маргера, Мантова, Ферара и Равена, Италия, като процесът на сертифициране, стартиран във Версалис през 2020 г., ще бъде разширен до други италиански и задгранични заводи през годината, демонстрирайки своята стратегия за кръгова икономика, която също има за цел да насърчи използването на устойчиви суровини. Това означава, че заедно с нашите партньори от Версалис, ние ще можем да предложим на пазара декарбонизирани продукти, подпомагащи кръговата икономика, а към момента са налични и следните продуктови групи:

  • bio attributed“ – произведени от бионафта, получена от растително масло
  • bio circular attributed“ – произведени от бионафта, получена от органични отпадъци
  • circular attributed“ – при производството на които е използвано „рециклирано масло“ – пиролизно масло получено от процеса на химическо рециклиране на смесени пластмасови отпадъци;


Био-нафтата е извличана чрез интеграцията на Версалис с Ени, при която две от съществуващите към момента рафинерии в Порто Маргера и Гела, които са преобразувани в био-рафинерии, гарантирайки доставките на устойчиви суровини от растителни масла, отработени хранителни масла или други видове органични отпадъци.
Към момента сертифицираните продукти, произведени от устойчиви източници  включват мономери и междинни продукти, като етилен, пропилен, бензол, стирол, бутадиен, полимери като полиетилен (LDPE, HDPE, LLDPE), стироли (PS, EPS и ABS) и еластомери (SBR, BR, EPDM), които не се различават по своя химичен състав и физико-механични показатели от тези, произведени от изкопаеми суровини.

TOP