mmpolytrade preLoader

Сертификaция по ISO

Сертификaция по ISO

Сертификaция по ISO

Бихме желали да Ви уведомим, че успешно защитихме своята система за осигуряване на качеството от TÜV Nord България и получихме сертификация, съгласно най-новата ревизия на стандарт ISO 9001:2015 с акредитация от DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH).

Сертификационният одит на изградената система за осигуряване на качеството ISO 9001:2015, както и допълнителните одити по опазване на околната среда и безопасност на работа, съгласно ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 бяха проведени в регионалните офиси и складови бази в София, Габрово и Стамболийски и преминаха успешно, без повдигнати забележки и несъответствия. Системите и процесите за поддържане на високо качество и проследимост на процесите, заедно с опазването на околната среда и безопасността на работното място, са внедрени във всички сфери на работа  :

  • Машини
  • Съоражения
  • Екипировка
  • Периодични обучения на персонала
  • Проследимост на процесите в реално време

ММ Политрейд защити репутацията си на фирма с безкомпромисно качество не само на предлаганите от нас продукти и услуги, но и на начина по, който ние се отнасяме към работата, безопасността на служителите на работното място, и не на последно място към околната среда и природата.

Изградената през изминалите години и утвърдена методика на работа позволява проследяемост на процесите, от избора на материал, през заявка, потвърждение,  доставка и следпродажбено техническо съдействие за влагане в производство.

TOP