mmpolytrade preLoader

Сертификати

ММ Политрейд

Сертификация ISO

 

През м. Декември 2020, ММ Политрейд успешно защити своята система за осигуряване на качеството от TÜV Nord България и получи своя сертификат съгласно най-новата ревизия на стандарт ISO 9001:2015 с акредитация от DAkkS. Сертификационният одит на изградената система за осигуряване на качеството, както и допълнителните одити по опазване на околнате среда и безопасност на работа, съгласно ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 бяха проведени в регионалните офиси и складови бази в София, Габрово и Стамболийски, като преминаха успешно, без повдигнати забележки и несъответствия.

 MM Polytrade 2020 bg 45001

MM Polytrade 2020 bg QM

MM Polytrade 2020 bg UM

TOP